کبوتر عاشق

هر چه می خواهد دل تنگت بگو

نامه های عاشقانه

نامه های عاشقانه

بی ریا و صادقانه

نامه ای بر تکه ای برگ

یاد تو همیشه تا مرگ

نامه های عاشقانه

جمله های کودکانه

واژه ها از روی احساس

هم بداهه ، هم به وسواس

تپش قلب یه گنجیشک

که اسیره تو دو تا دست

پنجره تو مشت دیوار

روی دیوار پر لیچار

همه رو به یاد دارم

همه شب این شده کارم

یاد تو همیشه با من

نام تو ترانه ی من...

نامه های عاشقانه

یادگاری،،،،،،،،،،، جاودانه

[ جمعه هفتم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 18:39 ] [ طاهر ] [ ]